Om oss

SE Bygg är ett lokalt bygg- och entreprenadföretag med säte i Tranås. Vi bedriver vår huvudsakliga sysselsättning i norra Småland och södra Östergötland. Företaget har en nuvarande personalstyrka på 12 personer. De flesta är snickare men vi har även murare och plattsättare. Våra kunskaper och erfarenheter är baserade på mer än 25 års branschvana. SE Bygg har funnits sedan 2003 och ägs av Tom Ekström.

Företaget har under åren delats upp i två huvudsakliga grenar, byggservice samt entreprenad. Vi har utvecklat vår byggservice med en välorganiserad struktur där vi har en snabb inställelsetid samt utför arbeterna på ett professionellt och effektivt sätt. Under åren har vi haft möjligheten att få utföra våra tjänster åt olika fastighetsbolag. I byggservice ingår även uppprag åt den privata marknaden.

Tom Ekström, VD